Takzvaná cirkulární ekonomika nastoupila do Česka přes průmysl a byznys. Také města a občané ale mohou svým chováním přispět ke snižování množství odpadu a úsporám zdrojů. Města je v tomto kontextu možné vnímat jako banku a zásobárnu materiálu, který lze opět použít. To pak šetří energii, emise i peníze, které by se jinak musely vydat na výrobu nového zboží a prostředků.

Hlavním úkolem města je snížit produkci odpadů a jeho opětovné využití. „Podporujeme a realizujeme vzájemnou výměnu oblečení, máme nábytkovou banku, plánujeme také výměnu stavebního materiálu. V minulém volebním období jsme koupili bioplynovou stanici, kde budeme využívat gastro odpad a měnit ho na energii,“ popisuje v podcastu Ekonom business Legal aktivity hlavního města Prahy v oblasti cirkulární ekonomiky náměstkyně primátora Jana Komrsková.

Směr, jakým by se měly firmy, lidé i města vydat, stále důrazněji určují evropské předpisy. „Zvlášť aktuální přijímaná nebo v nedávné době přijatá legislativa v mnoha aspektech napomáhá zavádění principů oběhové hospodářství. Je to rozšířená odpovědnost výrobců, jsou to požadavky na obsah recyklátu například v obalech a postupně v dalších výrobků v řadách. Je to ostatně i taxonomie Evropské unie, která poskytuje základní rámec pro definování toho, co je udržitelná hospodářská činnost a udržitelná investice,“ popisuje advokát společnosti Verdian a specialista na právo životního prostředí Tomáš Babáček.

A také český stát usiluje o zvýšení efektivity nakládání s odpady. Aktuálně například připravuje návrh zákona, který by zavedl zálohový systém na sběr nápojových obalů. „Měl by vzniknout správce toho systému, který bude tenhle ten proces řídit a který bude koordinovat mimo jiné spolupráci odběrnými místy, typicky obchody, kam občané budou donášet použité obaly a dostávat zpět zálohu,“ popisuje Babáček.

Tímto způsobem se sbírají PET lahve a plechovky už v jedenácti zemích Evropské unie. Loni ho zavedlo také například Slovensko. A tamní zkušenosti ukazují, že systém hned v prvním roce předčil očekávání. Míra zpětného sběru nápojových obalů přesáhla 70 procent, což je o deset procentních bodů více oproti plánu. Celkem Slováci za rok 2022 vysbírali zhruba 820 milionů nápojových obalů. V českých podmínkách by efekt nového zákona mohl být podobný.

I města proto vyhlíží zálohový systém s velkými očekáváními. „Pro Prahu to bude minimálně znamenat menší množství svozů odpadu,“ říká Komrsková. To podle ní zlepší ekonomickou návratnost hospodaření s odpadem v metropoli.

V podcastu se dále dozvíte:

  • Jak přistoupit od teorie k praktické aplikaci principů cirkulární ekonomiky?
  • Jaké projekty v oběhového hospodářství má hlavní město Praha a co ještě plánuje do budoucna?
  • Mají občané podle Vás dostatečné povědomí o principech cirkulární ekonomiky?
  • Jaké nové legislativní povinnosti města a obce v dalších měsících a letech v oblasti cirkulární ekonomiky čekají?
  • Jak mohou města a obce ovlivnit směr a rychlost nástupu oběhového hospodářství?

Ekonom Business Legal je podcast pro ty, kteří vědí, že právo je základ byznysu. Vzniká ve spolupráci týdeníku Ekonom a renomovaných advokátních kanceláří. Přináší přehled o novinkách a aktuálním dění v oblasti práva a regulace se zaměřením na podnikání a firmy.

Moderuje Alžběta Vejvodová, zástupkyně šéfredaktora týdeníku Ekonom.

Související