Z energetických společností se tak trochu stávají technologické firmy. Je velký tlak, aby se kvůli přechodu na moderní energetiku dostatečně digitalizovaly. „Distribuční firmy chtějí mít chytrou síť. Plánuje se nasazení chytrých elektroměrů. Začne se sbírat obrovské množství dat, které jim pomohou lépe řídit síť a plánovat zdroje,“ říká Ondřej Havlík, výkonný ředitel společnosti TTC Marconi. Firma je dodavatelem komunikačních a bezpečnostních řešení pro provozovatele kritické infrastruktury. A aktuálně například modernizuje 20 tisíc transformačních stanic společnosti ČEZ Distribuce, z nichž se budou sbírat a třídit další data.

Firmy často investují do inovativních nápadů akvizicí mladých společností. Je to novodobá forma náboru. Hledáte lidi, kteří jsou pro danou věc co nejvíc zapálení.

A co se ještě dozvíte?

  • jak se TTC Marconi dostalo ke jménu slavného italského vynálezce a jak na to reagují obchodní partneři
  • zda přenos pomocí drátů bude do budoucna zcela nahrazen bezdrátovým signálem
  • jak se modernizují trafostanice a jak se „pochytřuje“ celá elektrická síť
  • kde všude se mohou v průmyslu a dopravě sbírat data a k čemu může jejich analýza pomoci
  • jak si vede zabezpečení ukrajinské železnice ve srovnání s českými kolejemi a k čemu lze její páteřní síť využít
  • v čem se proměňuje skupina TTC, do níž TTC Marconi patří, a v čem je výhoda, že vedení skupiny je v tuzemských rukou
  • jak v TTC Marconi postupují, aby si udrželi kvalifikované zaměstnance
  • k čemu bude skupině TTC nově budované centrum pro start-upy v pražských Malešicích

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

Související